ZOULOU zulu

05/12/2016 16:55
UKRISTU FAKE (Umphikukristu) Mathewu 24: 23 Uma othile ekutshele ke: nangu uKristu, noma: 'Bhekani, nanguya,' ningakholwa. 24 Ngokuba kuyakuba ziphakame lapho oKristu bamanga nabaprofethi bamanga; bayohlala baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze akhohlise, uma kungenzeka, ngisho...
05/11/2016 15:18
Impilo yobuKristu.   Ukuphila yobuKristu ukuphila "imithetho", kodwa impilo waholekela ngoMoya oNgcwele kungakadluli.
05/10/2016 13:52
Nina atholiwe 1 PETRU 1: 17 ► Uma abambizayo njengoba uBaba ngaphandle maqondana nabantu abahluleli ngokusho umsebenzi womuntu ngamunye ngokungakhethi, ziphatheni ngokwesaba phakathi nesikhathi sokuhlala kwenu lapha, ► 18 azi ukuthi esihlengiwe ngeze yakho ebeninawo kusukela oyihlo, hhayi ngezinto...
05/09/2016 13:43
UJESU KRISTU MUHLE   Letisezingeni leliphasi yenziwe Fort yena linamathela kuKristu.   Lapho senza ukunambitha uJehova muhle (1 Petru 2, 3), okuyinto lapha ngezansi has ukunambitheka iphuzu.
06/08/2016 19:57
UNkulunkulu mkhulu   UMoya oNgcwele usenza sizizwe uthando uBaba. Usibonisa, hhayi ukuthi singabantwana ezincane, kodwa indlela uNkulunkulu Mkhulu.
03/07/2016 12:01
Ngesikhathi ayobe abangcwele, they bheka kuKristu ngaphambi kokubona esibhakabhakeni. UMoya letisihlanganisa ukuba umuntu uKristu nazo zonke. they bheka kuKristu ngaphambi kokubona esibhakabhakeni. UMoya letisihlanganisa ukuba umuntu uKristu nazo zonke.
06/06/2016 09:21
  UJesu wathi,   JOHN 14: 6 UJesu wathi Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami. JOHN 14: 6 UJesu wathi Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.UJesu wathi,   JOHN 14: 6...
04/05/2016 16:43
Close Live eNkosini   Uma sifuna ukukhuluma ngeNkosi uJesu ezisizungezile, kubalulekile ukuthi ukuziphatha kwethu nendlela yethu ziyavumelana nalokho esikushoyo; Ngoba lokhu, kumelwe siphile neNkosi!  
04/04/2016 10:26
IsAmbulo 1: 1-8   1 ¶ Isambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu amnika sona ukuba ibonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, futhi walazisa ngokuthumela ingelosi yakhe encekwini yakhe uJohane 2 Ubani ngafakaza izwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu Kristu, konke...
04/03/2016 18:06
EnguKristu Marku 8: 27 ¶ uJesu waya kanye nabafundi bakhe, waya emadolobheni yaseKesariya Filipi wababuza wathi indlela lo mbuzo: Ubani Abantu bathi ngingubani na? 28 Aphendula athi: UJohane uMbhabhathizi; abanye Eliya, abanye omunye wabaprofethi. 29 Futhi wena, nabo wabuza, nina nithi...
1 | 2 >>

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact