Kreyòl ayisyen

05/12/2016 16:42
Fo KRIS (antikristyanism) Matye 24: 23 Si yon moun di nou Lè sa a,: isit la se Kris la, oswa -Men koute non, a, pa kwè li. 24 Paske, gen pral leve fo Kris ak fo pwofèt; yo pral montre siy gran anpil ak gwo bèl bagay ka bay manti, si posib, ata moun Bondye chwazi a. 25 Gade, m te di nou sa...
05/11/2016 15:03
Lavi kretyen.   Lavi sa a ki kretyen se pa yon lavi nan "règ", men yon lavi ki te dirije pa Sentespri a.
05/10/2016 13:38
U YO TE delivre 1 Peter 1: 17 ► Si ou rele l 'jan Papa, ki moun ki san yo pa gade sou figi moun jij dapre travay chak yon sèl la, fè tèt nou ak pè pandan tan an nan rete ou isit la, ► 18 konnen ke ou te delivre soti nan gremesi ou ke ou te genyen depi nan zansèt nou yo, pa ak bagay sa yo pèdi valè,...
05/09/2016 13:28
Seyè Jezi Kris la se GOOD   Ki pi ba a se te fè fò li rete kole sou Kris la.   Lè nou gou Seyè a se yon bon bagay (1 Pyè 2, 3), ki se isit la anba a gen gou pwen.
06/08/2016 19:41
Bondye gen pouvwa   Sentespri a fè nou santi lanmou pou Papa a. Li montre nou, pa ke nou se piti, men ki jan gwo, se Bondye ki.
03/07/2016 11:45
Nan chache fidèl a nan pèp Bondye a, yo wè Kris la anvan wè syèl la. Lespri Bondye a mare nou moun nan nan Kris la ak tout. yo wè Kris la anvan wè syèl la. Lespri Bondye a mare nou moun nan nan Kris la ak tout.
06/06/2016 09:09
Jezi reponn li:   JOHN 14: 6 Jezi di Mwen se chemen an, verite a ak lavi a. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si pase nan mwen.
04/05/2016 16:29
Live fèmen nan Seyè a   Si nou vle pale sou Seyè Jezi a bò kote nou, li nesesè pou konduit nou ak fason nou an yo konfòme yo ak sa nou di; Pou sa, nou dwe viv avèk Seyè a!
04/04/2016 10:14
Revelasyon 1: 1-8   1 ¶ Revelasyon nan Jezi Kris la, peyi li te ba l 'a vin moutre sèvitè l' bagay sa yo ki dwe yon ti tan vini, epi li te fè li li te ye nan voye zanj li a vin Jan, sèvitè l ' 2 Ki moun ki fè dosye sou pawòl Bondye a ak temwayaj la nan Jezi Kris la, tou sa li te...
04/03/2016 17:56
HE se Kris la Mak 8: 27 ¶ Jezi t'ap mache ak disip li yo, nan tout lavil yo nan rejyon Sezare Filip Jezi mande yo wout la kesyon sa a: Ki moun ki moun yo di mwen ye? 28 Yo reponn li Jan Batis wi! lòt moun Eli, lòt moun yonn nan pwofèt yo. 29 Nou menm, yo li te mande, ki moun nou di mwen ye?...
05/02/2016 08:19
Pawòl Bondye a se autorité   Pawòl la, verite, ansèyman an ak fè sa ki byen yo mare ak inséparabl.
03/01/2016 18:14
Li pral fè nan dènye jou yo fo pwofèt ...   Matye 7:15 Pran prekosyon nou ak fo pwofèt. Yo vin jwenn ou nan rad mouton an, men kè yo k'ap dechèpiye chen mawon. Matye 24:11 Anpil fo pwofèt va leve, y'a twonpe anpil moun. Matye 24:24 Paske, gen pral leve Kris fo ak fo pwofèt; yo pral...
04/12/2015 16:02
Bondye, Papa a, Bondye Pitit la ak Bondye Sentespri a nan yon sèl Bondye.   Mak 16: 16 L'a ki kwè epi ki resevwa batèm va sove, men li pa sa ki kwè va kondannen.   Isaiah 44: 6 Men sa Seyè ki wa pèp Izrayèl la, ak Redanmtè li Seyè ki gen tout pouvwa, mwen se premye a ak mwen...
04/11/2015 14:17
Jezi kapab fè   Nou ka gade atravè mond lan nou pa jwenn anyen ki satisfè kè nou: sèlman Jezi kapab.
04/10/2015 11:04
Jan 14: 6 Jezi di konsa: Se mwen menm ki chemen an, verite a, ak lavi a. Pa gen moun ki al jwenn Papa a eksepte nan mwen.
04/09/2015 08:58
Jan 3: 16   Bondye SO te renmen mond lan   Paske Bondye sitèlman renmen mond lan ke li te bay sèl Pitit li a, ki moun ki mete konfyans yo nan li p'ap pedi, men gen lavi etènèl.
04/08/2015 09:59
Moun sa yo ki ki te mouri.   1 Tesalonisyen 4:14 Paske, si nou kwè ke Jezi te mouri epi leve ankò, tou yo kwè ke Bondye pral pote avèk Jezi ak avèk Jezi moun ki mouri.
11/07/2015 10:06
JEZIKRI SÈLMAN   Nan chache fidèl a nan pèp Bondye a, yo wè Kris la anvan wè syèl la. Lespri Bondye a mare nou nan moun nan nan Kris la ak tout.
08/06/2015 11:42
Yon chwa yo fè kounye a.   Nan fen jou yo ale, gen yon pòt sou chanbrann yo nan ki se grave nan lèt yo nan dife, mo LETÈNITE la. Ki kote ou pral pase jou kontinuèl sa a? Èske w ap avèk Jezi oswa depòte lwen soti nan limyè a klere byen bèl nan figi l '?
07/05/2015 16:11
Jan 14: 6 Jezi di mwen menm wout la, verite a, ak lavi a. Pèsonn pap vin jwenn Papa a eksepte nan mwen. 7 Si nou te konnen m ', nou ta konnen Papa m' yo. Li te pran depi koulye a nou konnen l ', nou wè l'.
Objets: 1 - 20 Sur 81
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact