גאָט דער פֿאָטער גאָט דער זון און גאָט דער רוח אין איין גאָט.

04/12/2015 16:21
גאָט דער פֿאָטער גאָט דער זון און גאָט דער רוח אין איין גאָט.
 
מארק 16: 16 ער אַז בעליעוועטה און איז באַפּטייזד וועט ניצול ווערן, אָבער ער אַז בעליעוועטה ניט וועט זיין דאַמד.
 
ישעיה 44: 6 אַזוי האָט געזאָגט יהוה דער מלך פון ישראל, און זייַן ראַטעווער גאָט פֿון צבֿאות; איך בין דער ערשטער און איך בין די לעצטע, און בייַ מיר עס איז קיין גאָט.
 
מתיא 22: 32 איך בין דער גאָט פון אברהם, דער גאָט פון יצחק, און דער גאָט פון יעקבֿ? גאָט איז ניט גאָט פון די טויט אָבער פון די לעבעדיקע.
 
יוחנן 14: 6 יאָשקע סאַיטה צו אים, איך בין דער וועג, דעם אמת און דעם לעבן. קיין איינער קומט צו דער פֿאָטער חוץ דורך מיר.
 
יוחנן 14: 26 און די העלפּער, דער רוח, וועמען דער טאַטע וועט שיקן אין מיין נאָמען, וועט לערנען איר אַלע זאכן און וועט דערמאָנען איר פון אַלץ איך האָבן דערציילט איר.
got der foter got der zun aun got der rukh in eyn got.
 
mark 16: 16 er az belyeveth aun iz bapteyzd vet nitsul vern , ober er az belyeveth nit vet zeyn damd .
 
isheih 44: 6 azoy hot gezogt ihuh der mlkh fun ishral, aun zayn ratever got fun tsvaus ; ikh bin der ershter aun ikh bin di letste , aun bay mir es iz keyn got.
 
msya 22 : 32 ikh bin der got fun abrhm, der got fun itskhk, aun der got fun yekv ? got iz nit got fun di toyt ober fun di lebedike.
 
iukhnn 14: 6 yoshke saith tsu im , ikh bin der veg, dem ams aun dem lebn. keyn eyner kumt tsu der foter khuts durkh mir.
 
iukhnn 14: 26 aun di helper , der rukh , vemen der tate vet shikn in meyn nomen, vet lernen ir ale zakhn aun vet dermonen ir fun alts ikh hobn dertseylt ir .
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact