התגלות 1:8 -1-

04/04/2016 10:24
התגלות 1: 1-8
 
1 ¶ התגלות פון יאָשקע משיח, וואָס גאָט האט געגעבן אים צו ווייַזן זיינע קנעכט זאכן וואָס מוזן באַלד קומען, און ער געמאכט עס באקאנט דורך שיקן זיין מלאך צו זייַן קנעכט יוחנן
2 ווער נאַקעט רעקאָרד פון די וואָרט פון גאָט און די עדות פון יאָשקע משיח, אַלע ער געזען.
3 ¶ וואויל איז ער ווער רידז און יענע וואס הערן די רייד פון דעם נבואה, און האַלטן יענע זאכן וואָס זענען געשריבן דערין: פֿאַר די צייַט איז נאָענט.
4 יוחנן צו די זיבן קהילות וואָס זענען אין אזיע: חסד און שלום צו אייך פון אים וואס איז און וואס איז געווען און וואס איז קומען, און פֿון די זיבן גייסטער איידער זייַן שטול,
5 און פון יאָשקע משיח, דער געטרייַ עדות, דער בכור פון די טויט, און דער פֿירשט פֿון די מלכים פון דער ערד! צו אים אַז ליב געהאט אונדז, און געוואשן אונדז פון אונדזער זינד דורך זיין בלוט,
6 און כאַט געמאכט אונדז מלכים און כהנים צו גאָט און זייַן פֿאָטער, צו אים זייַן כבוד און ממשלה פֿאַר אלץ און אלץ! אמן!
7 זע, ער קאַמיט מיט וואלקנס. און יעדער אויג וועט זען אים, אַפֿילו די, וואס פּירסט אים; און אַלע די שבטים פון דער ערד וועט געוויין ווייַל פון אים. יא. אמן!
8 איך בין די אַלף און די תוו, זאגט דער האר גאָט, וואס איז און וואס איז געווען און וואס איז קומענדיק, דער אלמעכטיקער.
 
פֿאַר די מנוחה זען http://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
 
.
hsglus 1: 1-8
 
1 ¶ hsglus fun yoshke mshikh, vos got hat gegebn im tsu vayzn zeyne knekht zakhn vos muzn bald kumen, aun er gemakht es bakant durkh shikn zeyn mlakh tsu zayn knekht iukhnn
2 ver naket rekord fun di vort fun got aun di edus fun yoshke mshikh, ale er gezen.
3 ¶ vaoyl iz er ver ridz aun yene vas hern di reyd fun dem nbuah, aun haltn yene zakhn vos zenen geshribn derin: far di tsayt iz noent.
4 iukhnn tsu di zibn khilus vos zenen in azye: khsd aun shlum tsu eykh fun im vas iz aun vas iz geven aun vas iz kumen, aun fun di zibn geyster eyder zayn shtul,
5 aun fun yoshke mshikh, der getray edus, der bkhur fun di toyt, aun der firsht fun di mlkhim fun der erd! tsu im az lib gehat aundz, aun gevashn aundz fun aundzer zind durkh zeyn blut,
6 aun khat gemakht aundz mlkhim aun khhnim tsu got aun zayn foter, tsu im zayn khbud aun mmshlh far alts aun alts! amn!
7 ze, er kamit mit valkns. aun yeder aoyg vet zen im, afilu di, vas pirst im; aun ale di shbtim fun der erd vet geveyn vayl fun im. ya. amn!
8 ikh bin di alf aun di sv, zagt der har got, vas iz aun vas iz geven aun vas iz kumendik, der almekhtiker.
 
far di mnukhh zen http://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
 
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact