ער איז דער משיח er iz der mshikh

04/03/2016 18:06
ער איז דער משיח
מארק 8: 27 ¶ יאָשקע געגאנגען מיט זיינע תלמידים, אין די שטעטלעך פון קיסריה פיליפּפּי ער געבעטן זיי דעם וועג דעם קשיא: ווער טאָן מענטשן זאָגן אַז איך בין?
28 זיי געענטפֿערט יוחנן די באַפּטיסט; אנדערע אליהו, אנדערע איינער פון די נביאים.
29 און איר, זיי ער געבעטן, וואס טאָן איר זאָגן אַז איך בין? Peter האט אים: דו ביסט דער משיח.
er iz der mshikh
mark 8: 27 ¶ yoshke gegangen mit zeyne slmidim, in di shtetlekh fun kisrih filippi er gebetn zey dem veg dem kshya : ver ton mentshn zogn az ikh bin ?
28 zey geentfert ​​iukhnn di baptist ; andere alihu , andere eyner fun di nbyaim.
29 aun ir, zey er gebetn , vas ton ir zogn az ikh bin? Peter hat im : du bist der mshikh.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact