இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்

11/07/2015 10:14
இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்
 
புனிதர்களின் பேரானந்தம், அவர்கள் வானத்தில் பார்த்து முன் கிறிஸ்து பார்க்கிறார்கள். ஆவியானவர் அனைத்து கிறிஸ்துவின் நபர் நம்மை இணைக்கும்.
Iyēcu kiṟistu maṭṭum
 
puṉitarkaḷiṉ pērāṉantam, avarkaḷ vāṉattil pārttu muṉ kiṟistu pārkkiṟārkaḷ. Āviyāṉavar aṉaittu kiṟistuviṉ napar nam'mai iṇaikkum.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact