கடவுள், இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்-------Kaṭavuḷ, ivvaḷavāy ulakattil aṉpukūrntār

04/09/2015 09:06
யோவான் 3: 16
 
கடவுள், இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்
 
அவர் தனது குமாரனை தேவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்
எவர் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் அழிந்து, ஆனால் நித்திய வாழ்க்கை இல்லை வேண்டும்.
Yōvāṉ 3: 16
 
Kaṭavuḷ, ivvaḷavāy ulakattil aṉpukūrntār
 
avar taṉatu kumāraṉai tēvaṉ ulakattil aṉpukūrntār
evar avarai vicuvācikkiṟavaṉ aḻintu, āṉāl nittiya vāḻkkai illai vēṇṭum.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact