கடவுள் பெரியவர்

06/08/2016 19:53

கடவுள் பெரியவர்

 

பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பிதாவின் அன்பு உணரவைக்கும். அவர், நமக்கு காட்டுகிறது நாங்கள் சிறிய, ஆனால் எவ்வளவு பெரிய கடவுள் இல்லை என்று.

Kaṭavuḷ periyavar

 

paricutta āviyāṉavar nam'mai pitāviṉ aṉpu uṇaravaikkum. Avar, namakku kāṭṭukiṟatu nāṅkaḷ ciṟiya, āṉāl evvaḷavu periya kaṭavuḷ illai eṉṟu.

http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact