கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நல்லது

05/09/2016 13:41

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நல்லது

 

குறைந்த அவர் கிறிஸ்து ஒட்டியிருக்கிறது கோட்டை செய்யப்படுகிறது.

 

நாங்கள் சுவை போது கர்த்தர் நல்லவர் (1 பேதுரு 2, 3), கீழே இங்கே இது சுவை புள்ளி உள்ளது.

Karttarākiya iyēcu kiṟistuvai nallatu

 

kuṟainta avar kiṟistu oṭṭiyirukkiṟatu kōṭṭai ceyyappaṭukiṟatu.

 

Nāṅkaḷ cuvai pōtu karttar nallavar (1 pēturu 2, 3), kīḻē iṅkē itu cuvai puḷḷi uḷḷatu.

http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact