யோவான் 14: 6 *** Yōvāṉ 14: 6

04/10/2015 11:12
யோவான் 14: 6
இயேசு,
நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்.
யாரும் என்னை மூலம் தவிர தந்தையின் வரும்.
Yōvāṉ 14: 6
Iyēcu,
nāṉē vaḻiyum cattiyamum jīvaṉumāyirukkiṟēṉ.
Yārum eṉṉai mūlam tavira tantaiyiṉ varum.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact