Li pral fè nan dènye jou yo fo pwofèt ...

03/01/2016 18:14
Li pral fè nan dènye jou yo fo pwofèt ...
 
Matye 7:15 Pran prekosyon nou ak fo pwofèt. Yo vin jwenn ou nan rad mouton an, men kè yo k'ap dechèpiye chen mawon.
Matye 24:11 Anpil fo pwofèt va leve, y'a twonpe anpil moun.
Matye 24:24 Paske, gen pral leve Kris fo ak fo pwofèt; yo pral montre gwo mirak ak bèl bagay ka bay manti, si sa posib, ata moun Bondye chwazi a.
Mak 1:22 P.M. Pou Se la va leve Kris fo ak fo pwofèt; y'a fè mèvèy ak mirak yo twonpe moun Bondye chwazi yo, si sa posib.
Lik 6:26 Malè bay ou lè tout moun pale byen nan nou, paske se konsa zansèt yo a fo pwofèt yo!
2 Pyè 2: 1 Te gen tou nan mitan pèp la fo pwofèt yo epi pral gen tou nan mitan nou fo anseyan, ki moun ki va pote nan erezi detèstabl, menm refize Seyè a ki te achte yo, li voye sou tèt yo wine toudenkou.
1 Jan 4: 1 Mezanmi, kwè se pa tout lespri, men eseye move lespri yo si yo gen nan Bondye: paske anpil fo pwofèt yo gaye toupatou sou latè a.
Nan sans de tout vèsè sa yo nou wè ke s`il yo fo pwofèt li dwe rete vre, omwen kèk. Men, pwofèt sa yo, se moun ki bon ki moun ki ka olye, pa jijman ak enspirasyon nan Sentespri a, yo konprann pawòl Bondye a yon ti kras pi bon pase pifò moun rele kretyen. Se sèlman yon kèk ka wè nan ekri nan Liv la bagay sa yo nou pa n`avions wè ankò. Men, gen, pran prekosyon, fo yo sanble ak reyèl la yo, yo se menm jan an d`extérieur wè. Distenge ant ???
Matye 12:33 Si bon an pye bwa yo epi bon donn li yo, oswa fè pye bwa a move ak fwi li yo move; pou pye bwa a se li te ye nan fwi li yo.
Galat 5:22 Men, fwi a nan Lespri Bondye a bay renmen, kè kontan, kè poze, pasyans, bonte, byenveyans, toujou kenbe pawòl,
Efezyen 5: 9 pou fwi a nan Lespri Bondye a bay nan tout bonte, jistis ak verite.
Filipyen 4:17 Sa pa vle di mwen chache kado a; men mwen vle fwi ki ka gen anpil nan kont ou.
Ebre 13:15 Lè l ', se pou nou toujou ofri bay Bondye yon sèvis ofrann bèt pou yo fè lwanj, se sa ki vle di, fwi a nan bouch ki konfese non li.
Jacques 3:18 Apre sa, fwi a jwenn gras devan Bondye fin simen ak kè poze pa moun ki fè lapè.
Looking fwi, ak nan lapriyè, ak disènman, Sa `s wout la sèlman nan konnen si pèsonaj la se nan Bondye oswa moun Satan. Tout kretyen resevwa kado a nan disènman ak sa a kado se renforcie kòm lafwa grandi nan Seyè Jezi Kris la. Lè yon bagay sanble komik, tcheke avèk pawòl Bondye a nan Bib ou yo, lapriyè pou Sentespri-repons lan.
http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact