UKRISTU FAKE (Umphikukristu)

05/12/2016 16:55

UKRISTU FAKE (Umphikukristu)

Mathewu 24: 23 Uma othile ekutshele ke: nangu uKristu, noma: 'Bhekani, nanguya,' ningakholwa.

24 Ngokuba kuyakuba ziphakame lapho oKristu bamanga nabaprofethi bamanga; bayohlala baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze akhohlise, uma kungenzeka, ngisho abakhethiweyo.

25 Bheka, senginitshelile ngaphambili.

26 Ngakho-ke uma noma ubani ethi kini: 'Bhekani, usehlane,' ningaphumi; ningayi; Bheka, nguye emakamelweni, ningakholwa.

http://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

APOCALYPSE OR REVELATION 1: 1 à 20

01/01/2017 23:57
Sujet de ce livre  - Adresse et salutation  - La venue du Christ  - Jésus-Christ se révèle à Jean et Lui ordonne d'écrire aux pasteurs des sept Eglises d'Asie   Apocalypse 1 : 1-20***Revelation 1 : 1-20 1:1 Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de...
01/12/2016 00:01
PAROLES DE JÉSUS-CHRIST  EN ROUGES   Apocalypse 1 : 1 À 20 *** + NOTES DE JOHN MACARTHUR   1 ¶  Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son...
09/08/2013 11:56
BIBLE AUDIO FRANÇAIS OU ANGLAIS FRENCH OR ENGLISH AUDIO BIBLE www.enseignemoi.com/bible/audio/
Objets: 1 - 3 Sur 3

Contact